Maurice

Boomveiligheidscontrole / visuele boominspectie (VTA)


 
Als boomeigenaar dient u in verband met de wettelijke algemene zorgplicht uw bomen periodiek te laten controleren op veiligheidsrisico’s. Als gecertificeerd boomveiligheidscontroleur kan ik deze visuele boominspectie van uw boom of bomenbestand voor u uitvoeren. Daarbij maak ik in het kader van de algemene zorgplicht gebruik van de VTA methode (Visual Tree Assessment). Deze methode die ontwikkeld is door Mattheck & Breloer in 1995 is een veel voorkomende werkwijze om eventuele veiligheidsrisico’s bij bomen in beeld te brengen. Bij deze visuele boominspectie worden zowel de biologische en mechanische symptomen van de boom/bomen beoordeeld. Onder biologische symptomen wordt de conditie van de boom verstaan. Onder mechanische symptomen vallen breukgevoeligheid van de takken en stabiliteit van de boom. Indien er gebreken geconstateerd worden waarvan de veiligheidsrisico’s niet volledig vastgesteld kunnen worden, dan is er een nader onderzoek nodig. Van deze visuele boominspectie wordt een rapport opgesteld en aanbevelingen gedaan die gezien de wettelijke algemene zorgplicht niet vrijblijvend van aard zijn.

Snoeien van bomen


 
Naast de sortimentsherkenning en de vereiste kennis van alle eigenschappen van een boom kunnen wij elke boom op het juiste moment snoeien met behoud van zijn karakter. Ook op moeilijk bereikbare- en kwetsbare locaties. Zeker als het om de veiligheid rondom de boom gaat is het raadzaam om de boom met regelmaat op veiligheid te laten controleren en zo nodig te laten snoeien.
 
Om te bepalen in welke levensfase de boom zich bevindt en de daarbij behorende snoeiwijze komen wij graag terplekke kijken om uitleg te geven over de manier van snoeien en de gevolgen daarvan. Bij jongere bomen gaat het vaak om begeleidingssnoei. Bij volwassen bomen gaat het meestal om onderhoudssnoei waarbij dood hout, gebroken- en breukgevoelige takken worden verwijderd en zware takken worden uitgelicht. Bij het snoeien van deze bomen maken wij gebruik van klimtechnieken maar op moeilijk bereikbare- en kwetsbare locaties kan als het veiliger en efficiënter is een hoogwerker worden ingezet. Dit arbeidsintensieve werk is mogelijk door de samenwerking met een vaste kring van zeer ervaren en gecertificeerde boomverzorgers. Hierdoor zijn wij in staat om naast kleine- ook omvangrijke projecten tot een succes te brengen.

Maurice
Maurice

Planten en/of verplanten van bomen


 
Het planten of verplanten van bomen vraagt om de nodige expertise, want de gewenste boom moet op de nieuwe locatie optimaal kunnen groeien. Een goede voorbereiding en goed uitgangsmateriaal zijn doorslaggevend voor het uiteindelijke resultaat. Eemtuinen heeft deze expertise in huis en daarom komen wij eerst op de te planten locatie kijken waarbij vooral gekeken zal worden naar de gesteldheid van de grond, de plantplaats en lichtval, soortkeuze en boomvorm, geplande levensduur, kabels en leidingen en de omgeving.
 
Bij ons bezoek adviseren wij over de soortkeuze en boomvorm en geven uitleg over de manier van planten, de benodigde materialen en de nazorg. Door onze goede relatie met erkende boomkwekerijen is het mogelijk om met u een boom naar keuze uit te gaan zoeken. Maar Eemtuinen kan deze taken ook voor u uitvoeren. Bij ons staat of het nu gaat om aankoop, transport, begeleidings-snoei of de aanplant steeds het belang van de opdrachtgever en de boom centraal.